PRUIM Gliwice S.A.

Redakcja

Redaktor BIP
Eugeniusz Cieszowic

telefon
(32) 270 40 00

Strona główna BIP - www.bip.gov.pl


 

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

 

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 ) i określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.
Podmiot udostępniający informacje: PRUIM Gliwice S.A. Data stworzenia : 2012-12-07 01:39 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-07 01:39 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-14 11:01 Osoba modyfikująca : administrator