pruimgliwice

Nabór ofert na oprogramowanie ERP

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Ogłasza nabór ofert na oprogramowanie ERP

Oferta powinna zawierać wycenę:

Comarch ERP XL Administracja

Comarch ERP XL Sprzedaż

Comarch ERP XL Zamówienia

Comarch ERP XL Projekty

Comarch ERP XL Import

Comarch ERP XL Produkcja

Comarch ERP XL Księgowość

Comarch ERP XL Środki Trwałe

Comarch ERP XL HR- Płace i kadry

Comarch e- sprawozdania

Comarch Business Intelligence Pakiet I

Comarch Business IntelligenceKsięga raportów

Dodatkowe informacje:

Wycena oprogramowania Microsoft

Wycena usług na wdrożenie

Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać na adres mailowy ecieszowic@pruim.gliwice.pl, asobieszek@pruim.gliwice.pl

Okres składania ofert:

Ofert należy przesłać do 02-03-2020r

Przetarg na świadczenie usług z zakresu serwisu i wynajmu odzieży roboczej

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług z zakresu serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W związku z tym zapraszamy do składania ofert podmiotów świadczących takie usługi do dnia: 05.02.2020 r. godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat składania ofert i procedury przetargowej dostępne są w regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego znajdującego się poniżej lub w siedzibie firmy pod adresem ul. Nad Bytomką 1 Gliwice.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
zaprasza do składania ofert na:

 • Dostawę Oleju Napędowego do jednostek sprzętowych realizujących zadania na terenie województwa śląskiego,
 • Sprzedaż paliwa (Etylina 95, ON) na terenie miasta Gliwice.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 30.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1  lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

 • podnośnika hydraulicznego dwukolumnowego o udźwigu min. 4t  z dolnym mocowaniem belki,
  z możliwością stosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Wszelkich informacji udziela Łukasz Tomal, tel. 603-212-999

Termin składania ofert 30.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

 • samochodów 5-osobowych hybrydowych (niskoemisyjnych) – ilość 2-3 szt.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 23.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W związku z tym zapraszamy do składania propozycji cenowych podmiotów świadczących takie usługi do dnia: 23.12.2019 r.

Zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej dla robotników drogowych, operatorów maszyn i  ciężkiego sprzętu drogowego, kierowców,  mechaników, elektryków oraz spawaczy.

Szczegółowe informacje dostępne są poprzez kontakt mailowy: jwanat@pruim.gliwice.pl
oraz telefoniczny: +48 32 331 82 28

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej propozycji.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni osoby na stanowisko:

 • Specjalista ds. przygotowania kontraktów budowlanych

Minimalne wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • min. 2-3 letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu kosztorysów budowlanych,
 • mile widziana znajomość przepisów i ustaw z branży budowlanej,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobre umiejętności komunikacyjne,

Obowiązki:

 • wykonywanie kosztorysów budowlanych,
 • prowadzenie dokumentacji kosztorysowej i budowlanej,
 • współpraca z oferentami

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail.: drogi@pruim.gliwice.pl 

dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A. 

adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10; (32) 270 40 00

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)

 

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYCENĘ REZERW ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Zarząd 
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA WYCENĘ REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

(tj. na nagrody jubileuszowe, oraz odprawy emerytalne i rentowe).

Ogłoszenie informacji o połączeniu spółek PRUiM Spółka Akcyjna i PRUiM-Mosty Sp. z o.o
plik do pobrania

06-07-2017 r.

 

Ogłoszenie informacji o zamiarze połączenia spółek PRUiM Spółka Akcyjna i PRUiM-Mosty Sp. z o.o
plik do pobrania

19-04-2017 r.

 

Ogłoszenie informacji o zbyciu udziałów w spółce PRUiM Mosty Sp. z o.o

14-10-2015 r.

 

Ogłoszenie o połączeniu Spółek
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. i PRUiM-Bet Sp. z o.o.

plik do pobrania

7-01-2014 r.

 

Ogłoszenie o planowanym połączeniu
Plan połączenia Spółek:
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. i PRUiM-Bet Sp. z o.o.

plik do pobrania

30-09-2013 r.

Ogłoszenia

Data stworzenia : 2012-12-07 01:44 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-07 01:44 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-12 15:05 Osoba modyfikująca : administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz