PRUIM Gliwice S.A.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

zaprasza do składania ofert na: Usługę ochrony osób i mienia na terenie:

 1.      Siedziby firmy tj. Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
 2.      Terenie prowadzonych przez PRUiM S.A. prac budowlanych.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi – STYCZEŃ 2022.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Termin składania ofert: 17.12.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki nr telefonu (32) 270 40 03 wew. 140, e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

zaprasza do składania ofert na:

 • Dostawę Oleju Napędowego do jednostek sprzętowych realizujących zadania na terenie województwa śląskiego, wraz z jednoczesnym plombowaniem zatankowanych jednostek.
 • Sprzedaż paliwa wraz usługą plombowania (Etylina 95, ON) na terenie miasta Gliwice.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 15.12.2021r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 i 2022 ROK

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy asobieszek@pruim.gliwice.pl do 20.10.2021

PRUiM S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania  Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni.

Podstawowe obowiązki:

Podstawowym obowiązkiem Mistrz Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni jest zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń Wytwórni i Kruszarni, terminowej realizacji prac przeglądowych i remontowych oraz przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz realizacja planów produkcji i sprzedaży, a w szczególności

W zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń:

 • Zapewnienie pełnej funkcjonalności wszystkich maszyn i urządzeń
 • Koordynacja przeglądów okresowych maszyn oraz ich konserwacji
 • Pomoc w przygotowaniu i realizacji planów remontowych maszyn i urządzeń
 • Dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, współdziałanie przy zlecaniu remontów i dokonywanie kontroli ich wykonania.
 • Zarządzanie zespołem operatorów

W zakresie produkcji i sprzedaży:

 • Zapewnienie utrzymania wymaganych recepturami parametrów produkcji betonów
 • Zapewnienie płynności dostaw surowców i materiałów – bieżąca analiza jakościowa i cenowa  rynku dostawców
 • Opracowywania i aktualizacji cenników .
 • Nadzór nad jakością betonu poprzez współpracę z laboratorium
 • Realizacji finansowego planu sprzedaży i kosztów
 • koordynowanie dostawy  gruzu i odbioru wytworzonych asortymentów kruszyw. Monitoring rynku celem pozyskiwania nowych odbiorców betonu

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – preferowane budowlane, praktyczna znajomość technologii produkcji betonu oraz umiejętność obsługi komputera a w szczególności systemu Comarch XL. Dokładność, sumienność, pracowitość i komunikatywność.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Biuro Zarządu Spółki, wytwórnia betonu, kruszarnia.

 

Miejsce składania ofert

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o składanie dokumentów  w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub  przesyłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl,lub ecieszowic@pruim.gliwice.pl tel. 32 331 82 29

 

Okres składania ofert:

Ofert należy przesłać do 17-09-2021 r.

 

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

REGULAMIN NABORU OFERT w przedmiocie: Odpłatnego świadczenia usługi z zakresu serwisu i wynajmu roboczej odzieży ochronnej dla pracowników PRUiM S.A.

Jest praca

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

 • Robotnika drogowego
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej (wszystkie typy)

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień.

Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.:

jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl

Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:

adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

 

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10

 

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu

 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowo-sprzętowe:

Lp. nazwa nr ewid. nr rej. rok prod. Cena minimalna
[zł brutto]
Uwagi
1. Walec drogowy HAMM HD-10
[2,5t]
7-0148 1996 7.000,00 Wycofany z eksploatacji

Uszkodzony

2. Ciągnik rolniczy
Ursus 1222 HAMM HD
[6842cm3]
7-0148 SG 0621 1995 13.500,00 Wycofany z eksploatacji
3. Samochód ciężarowy
IVECO TRAKKER AD410T41 [410KM]
7-0209 SG 24951 2007 110.000,00 Wycofany z eksploatacji

Uszkodzony

4. Samochód dostawczy
FORD TRANSIT Furgon 2198cm3[100KM]
7-0238 SG 2352H 2011 9.500,00 Wycofany z eksploatacji

Wszelkich informacji udziela:
Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 140;

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl
Termin składania ofert: 8.07.2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie - zakup MINI-ŁADOWARKI

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

MINI-ŁADOWARKI:
Podstawowe dane:

 

 • Masa własna 5-6t
 • Silnik o mocy min. 70KM zgodnie z normą ISO 9249 i stosowaną normą spalin STAGE V
 • Sterowanie funkcjami wszystkimi funkcjami ładowarki wraz z przełącznikiem jazdy przód/tył w joysticku
 • Dwa zakresy prędkości, I do 8-10 km/h, II do min. 20 km/h
 • Układ ładowarki wyposażony w funkcję tłumienia drgań (tj. pływająca łyżka)
 • Układ hydrauliczny w oparciu o pompę wielotłoczkową wysokiej wydajności
 • Układ niezależnej prędkości obrotowej silnika do działania linii hydraulicznej do osprzętu roboczego
 • Rozmiar kół co najmniej 20" i szerokość minimum 400mm
 • Kabina z certyfikatem ROPS i FOPS (zamknięta)
 • Wysokość ponoszenia łyżki do sworznia obrotu minimum 3300mm
 • Siła wywracająca na wprost nie mniejsza niż 4500 kg
 • Siła wywracająca przy pełnym skręcie nie mniejsza niż 3500 kg
 • Oświetlenie robocze oraz drogowe (tj. kierunkowskazy, światła mijania i stopu, oraz lampę cofania) wraz z lusterkami 
 • Łyżka otwierana wielofunkcyjna 4 w 1 o poj. ok. 0,8-1,1m3; i szerokości co najmniej 2000mm
 • Widły do podnoszenia palet (na osobnej karetce) - minimalny udźwig 3t 
 • Szybki montaż osprzętu roboczego za pomocą szybkozłącza hydraulicznego 
 • Instalacja hydrauliczna do podpięcia zamiatarki
 • Zamiatarka ze zraszaniem, boczną szczotką oraz z pojemnikiem na zbierane zanieczyszczenia
 • Klimatyzacja w standardzie
 • Gwarancja: min. 36 miesięcy lub 4000 mgt (obejmująca wszystkie komponenty w maszynie
 • tj. mi.in układ paliwowy z wtryskami, alternator wraz z układem elektrycznym i elektronicznym)
 • Cenę maszyny należy podać w PLN lub € po kursie sprzedaży NBP z dnia transakcji (tabela C)
 • Obowiązujący wzór umowy na zakup przedmiotowej maszyny zostanie udostępniony na prośbę Oferenta.
 • W ofercie należy ująć termin dostawy od momenty złożenia zamówienia.
 • Dodatkowo w załączniku proszę dołączyć ofertę cenową na obowiązkowe serwisy gwarancyjne (koszty przeglądów) wraz z kosztem dojazdu do siedziby PRUiM S.A. tj.: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

Wszelkich informacji udziela: 

Dyrektor ds. Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 140

Oferty proszę drogą elektroniczną e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Termin składania ofert: 16.06.2021r.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni

 • Robotnika drogowego
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej (wszystkie typy)

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień.

Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.:

jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl

Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:

adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)

Oferta sprzedaży

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowe:

Lp.

nazwa

nr ewid.

nr rej.

rok prod.

Cena minimalna

[zł brutto]

Uwagi

1.

Samochód osobowy Fiat Panda

1108cm[40kW / 54KM]

7-0226

SG 6972F

2010

4.000,00

przebieg: 225584 km

2.

Samochód osobowy Fiat Panda

1108cm3 [40kW / 54KM]

7-0227

SG 6974F

2010

2.900,00

przebieg: 247205 km

3.

Samochód dostawczy Ford Transit Furgon 2198cm3 [74kW/100KM]

7-0238

SG 2352H

2011

12.000,00

przebieg: 228273 km

Wszelkich informacji udziela:

Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 136, 140;

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl lub jskiba@pruim.gliwice.pl

Termin składania ofert: 31.03.2021r.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenia

Data stworzenia : 2012-12-07 01:44 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-07 01:44 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-03 10:51 Osoba modyfikująca : administrator