pruimgliwice

Możliwość zakup

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa możliwość zakupu:

Zamiatarka spalinowa o szerokości roboczej szczotki 80-100 cm

Wyposażenie minimalne;

 • silnik (Honda lub Briggs&Stratton)
 • moc silnika min. 6 KM
 • szczotka do zamiatania
 • pojemnik na nieczystości
 • pług do odśnieżania (opcjonalnie)

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu oraz składania ofert na adres:

e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Termin składania ofert do 29.04.2020r.

Zapytanie ofertowe

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna w Gliwicach (dalej – Spółka), w związku z przewidzianym na dzień 01.01.2021 r. wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), niniejszym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową usługę wdrożenia i prowadzenia na rzecz Spółki Rejestru Akcjonariuszy, jak i pozostałego pełnego zakresu czynności wymaganych w związku z opisaną wyżej nowelizacją ustawy Kodeks spółek handlowych.

W przypadku zapytań dotyczących niniejszego pisma prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: wwydrychiewicz@pruim.gliwice.pl lub na numer telefonu 601830440

Oferty proszę składać do 21.04.2020

 

Oferta sprzedaży

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowe:

Lp.

nazwa

nr ewid.

rok prod.

Cena minimalna

[zł brutto]

Uwagi

1.

Samochód dostawczy KIA K2500
(SG 07672) 6 osobowy

7-0204

2006

3.500,00

przebieg: 118.215 km (pojazd uszkodzony)

2.

Samochód dostawczy KIA K2500
(SG 28089) 6 osobowy

7-0211

2007

5.000,00

przebieg:  135.144 km

3.

Samochód dostawczy KIA K2500
(SG 96531) 6 osobowy

7-0269

2005

5.000,00

przebieg:  106.789 km

4.

Samochód dostawczy KIA K2500
(SG 4558A) 3 osobowy

7-0215

2008

5.000,00

przebieg:  147.530 km

Wszelkich informacji udziela:

Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 136, 140;

Oferty można składać do dnia 24.03.2020r. w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub drogą elektroniczną e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl ; jskiba@pruim.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferta sprzedaży

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowe:

Lp.

nazwa

nr ewid.

rok prod.

Cena minimalna

[zł brutto]

Uwagi

1.

Peugeot Partner HDI

7-0258

2011

6.000,00

przebieg: 340.881 km

2.

Samochód dostawczy KIA K2500
(SG 07672) 6 osobowy

7-0204

2006

3.500,00

przebieg: 118.215 km (pojazd uszkodzony)

3.

Samochód dostawczy KIA K2500
(SG 28089) 6 osobowy

7-0211

2007

5.000,00

przebieg:  135.144 km

Wszelkich informacji udziela:

Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 136, 140;

Oferty można składać do dnia 12.03.2020r. w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub drogą elektroniczną e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl ; jskiba@pruim.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa możliwość zakupu:

 1. Samochodu dostawczego 3 osobowego typu "TOWOS" - DMC do 3,5t
 2. Samochodu dostawczego 6-7 osobowego z zabudową skrzyniową z plandeką – DMC do 3,5t

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i uzgodnienia minimalnych wymagań.

Oferty można składać do 04.03.2020r. na adres  e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

W razie pytań lub wątpliwości proszę kontakt telefoniczny: (32) 270 40 03

Przetarg na świadczenie usług z zakresu serwisu i wynajmu odzieży roboczej

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług z zakresu serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W związku z tym zapraszamy do składania ofert podmiotów świadczących takie usługi do dnia: 05.02.2020 r. godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat składania ofert i procedury przetargowej dostępne są w regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego znajdującego się poniżej lub w siedzibie firmy pod adresem ul. Nad Bytomką 1 Gliwice.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
zaprasza do składania ofert na:

 • Dostawę Oleju Napędowego do jednostek sprzętowych realizujących zadania na terenie województwa śląskiego,
 • Sprzedaż paliwa (Etylina 95, ON) na terenie miasta Gliwice.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 30.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1  lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

 • podnośnika hydraulicznego dwukolumnowego o udźwigu min. 4t  z dolnym mocowaniem belki,
  z możliwością stosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Wszelkich informacji udziela Łukasz Tomal, tel. 603-212-999

Termin składania ofert 30.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

 • samochodów 5-osobowych hybrydowych (niskoemisyjnych) – ilość 2-3 szt.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 23.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W związku z tym zapraszamy do składania propozycji cenowych podmiotów świadczących takie usługi do dnia: 23.12.2019 r.

Zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej dla robotników drogowych, operatorów maszyn i  ciężkiego sprzętu drogowego, kierowców,  mechaników, elektryków oraz spawaczy.

Szczegółowe informacje dostępne są poprzez kontakt mailowy: jwanat@pruim.gliwice.pl
oraz telefoniczny: +48 32 331 82 28

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej propozycji.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni osoby na stanowisko:

 • Specjalista ds. przygotowania kontraktów budowlanych

Minimalne wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • min. 2-3 letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu kosztorysów budowlanych,
 • mile widziana znajomość przepisów i ustaw z branży budowlanej,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobre umiejętności komunikacyjne,

Obowiązki:

 • wykonywanie kosztorysów budowlanych,
 • prowadzenie dokumentacji kosztorysowej i budowlanej,
 • współpraca z oferentami

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail.: drogi@pruim.gliwice.pl 

dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A. 

adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10; (32) 270 40 00

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)

 

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYCENĘ REZERW ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Zarząd 
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA WYCENĘ REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

(tj. na nagrody jubileuszowe, oraz odprawy emerytalne i rentowe).

Ogłoszenie informacji o połączeniu spółek PRUiM Spółka Akcyjna i PRUiM-Mosty Sp. z o.o
plik do pobrania

06-07-2017 r.

 

Ogłoszenie informacji o zamiarze połączenia spółek PRUiM Spółka Akcyjna i PRUiM-Mosty Sp. z o.o
plik do pobrania

19-04-2017 r.

 

Ogłoszenie informacji o zbyciu udziałów w spółce PRUiM Mosty Sp. z o.o

14-10-2015 r.

 

Ogłoszenie o połączeniu Spółek
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. i PRUiM-Bet Sp. z o.o.

plik do pobrania

7-01-2014 r.

 

Ogłoszenie o planowanym połączeniu
Plan połączenia Spółek:
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. i PRUiM-Bet Sp. z o.o.

plik do pobrania

30-09-2013 r.

Ogłoszenia

Data stworzenia : 2012-12-07 01:44 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-07 01:44 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-25 00:56 Osoba modyfikująca : administrator
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz