Biuletyn Informacji Publicznej - PRUIM Gliwice S.A.

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 ROK

Kontakt:
Anna Sobieszek  - Główny Księgowy
tel. 32 270-40-00  wew.130
e-mail: asobieszek@pruim.gliwice.pl

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WYCENĘ REZERW ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Zarząd 
Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA WYCENĘ REZERW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

(tj. na nagrody jubileuszowe, oraz odprawy emerytalne i rentowe).

Ogłoszenie informacji o połączeniu spółek PRUiM Spółka Akcyjna i PRUiM-Mosty Sp. z o.o
plik do pobrania

06-07-2017 r.

 

Ogłoszenie informacji o zamiarze połączenia spółek PRUiM Spółka Akcyjna i PRUiM-Mosty Sp. z o.o
plik do pobrania

19-04-2017 r.

 

Ogłoszenie informacji o zbyciu udziałów w spółce PRUiM Mosty Sp. z o.o

14-10-2015 r.

 

Ogłoszenie o połączeniu Spółek
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. i PRUiM-Bet Sp. z o.o.

plik do pobrania

7-01-2014 r.

 

Ogłoszenie o planowanym połączeniu
Plan połączenia Spółek:
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. i PRUiM-Bet Sp. z o.o.

plik do pobrania

30-09-2013 r.